Menu Zavrieť

Aluprof

MB 104 passive

Okenný a dverný systém s tepelnou prepážkou MB-104 Passive s veľmi vysokou tepelnou izolačnosťou spĺňa všetky požiadavky kladené na stavebné dielce používané v pasívnej výstavbe. Tento systém slúži na výrobu architektonických prvkov vonkajšej zástavby, napr.: rôznych typov okien a dverí, zádverí, vitrín a priestorových konštrukcií, ktoré sa okrem vynikajúcej tepelnej izolačnosti vyznačujú aj veľmi dobrou zvukovou izolačnosťou, vodo- a vzduchotesnosťou a vysokou odolnosťou konštrukcie.
Parametre okien a dverí vyrobených z prvkov systému MB-104 Passive prekračujú súčasné najprísnejšie požiadavky platných predpisov a noriem.

mb-104-passive

Špecifikácie

VLASTNOSTI OKENNÉHO A DVERNÉHO SYSTÉMU MB-104 Passive:
• Okná systému majú certifikáty Passive House Institute Darmstadt, ktoré potvrdzujú, že sa tieto výrobky ideálne hodia na montáž v budovách s pasívnymi parametrami. PHI Darmstadt je najznámejší inštitút propagujúci myšlienku pasívnej výstavby. Kritériá stanovené týmto inštitútom, ktoré je potrebné splniť na získanie certifikátu, sú najprísnejšie na trhu.
• Súčinitelia prestupu tepla oknami a dverami s dvojkomorovým sklom a plastovým dištančným rámčekom dosahujú skvelé hodnoty – UW/D≤0,80 W/(m2K). Príkladové súčiniteľe prestupu tepla vybranými oknami UW a dverami UD sú predstavené na ďalších stránkach technického popisu.
• Konštrukčná hĺbka profilov okna je: 95 mm (rám), 104 mm (krídlo), a dverí príslušne: 95 mm a 95 mm. Takto použité hĺbky krídelných a rámových profilov dávajú efekt jednej plochy z vonkajšej strany po zatvorení – v prípade okna a dverí a efekt krídiel zlícovaných s rámom z vnútornej strany – v prípade dverí.
• Konštrukcia okien a dverí systému je štandardná a nevyžaduje žiadne netypické činnosti v etape výroby. Profily používané v systéme majú trojkomorovú konštrukciu, kde strednú komoru tvorí izolačná komora medzi tvarovými tepelnými vložkami o šírke 61, 60 alebo 48,5 mm.
• Systém umožňuje dosiahnuť, bez zmeny základných profilov a príslušenstva, dva (v prípade okien) alebo tri
(v prípade dverí) konštrukčných variantov odlišujúcich sa tepelnou izoláciou. Varianty (MB-104 Passive SI a MB-104 Passive SI+) so stredovou komorou vo vnútri spojených profilov, medzi tepelnými vložkami, vyplnenou izolačnou vložkou EPS, sa vyznačujú veľmi vysokou tepelnou izoláciou. Variant okien a dverí (MB-104 Passive AERO) so stredovou komorou vyplnenou špeciálnou izolačnou vložkou AERO sa vyznačuje najvyššou izoláciou. Vďaka variantnosti konštrukcie je možné uspokojovať rôzne potreby užívateľov so zachovaním nízkych nákladov na uskladnenie dielov systému a výrobu okien a dverí.
• Vo verzii MB-104 Passive AERO sú použité novátorské vložky z materiálu s najvyššou tepelnou izolačnosťou. Firma Aluprof S.A. ako prvá na svete použila tento vynikajúci izolačný materiál vo svojich systémoch hliníkových okien a dverí.
• Vysokú vodo- a vzduchotesnosť a dobrú tepelnú izolačnosť je možné dosiahnuť okrem iného vďaka špeciálnym tvarom dvojkomponentného stredového tesnenia (s bunkovou izolačnou časťou) a zasklievaciemu a dovieraciemu tesneniu.
• Väčšina tesnení (napr. zasklievacie a vonkajšie dovieracie tesnenia) sa montuje bez prerušenia, bez prirezávania v rohoch, konce tesnenia sa spájajú v polovici dĺžky horných priečok okenných a dverných rámov. Stredové okenné tesnenie sa prirezáva pod uhlom 45° a lepí sa do rohov alebo pod uhlom 90° a lepí sa na gumový roh. Je dostupné aj stredové tesnenie vo forme vulkanizovaného rámčeka. Takýto spôsob montáže zaručuje veľmi dobrú vodo- a vzduchotesnosť.
• Zasklievacie lišty s uzavretým tvarom, ako vo verzii Standard, tak aj Prestige, umožňujú pevné pripevnenie výplní, čo značne uľahčuje dosiahnuť konštrukciu proti vlámaniu.
V týchto lištách sa pripevňujú polohovacie valčeky z EPDM, ktoré uľahčujú montáž líšt do okenných alebo dverných rámov.
• Vnútorné zasklievacie tesnenie je hlboko usadené v zasklievacích lištách, preto je takmer neviditeľné pri pohľade z vnútornej strany.
• Možné rozsahy hrúbky skiel na zasklenie: okenný rám a dverné krídlo – od 26,5 do 71,5 mm, okenné krídlo – od 35,5 do 80,5 mm. Široký rozsah zasklenia umožňuje montáž všetkých typov jednokomorových, dvojkomorových, akustických alebo bezpečnostných skiel vyskytujúcich sa na trhu.
• Použitie typických kovacích drážok typu „Euro“ umožňuje montáž väčšiny dostupného kovania, ktoré je určené pre hliníkové aj plastové okná.
• Pri oknách a dverách systému sa môžu používať skryté alebo klasické závesy a kľučky s viditeľnou rozetou alebo bez nej.
• Frézovanie profilov je možné vykonať v skrytej alebo viditeľnej verzii s dekoračnou záslepkou.
• Spojené profily verzie MB-104 Passive SI je možné práškovo lakovať a eloxovať (bez vložiek EPS), zase profily verzie MB-104 Passive AERO sa musia nalakovať a eloxovať pred zalisovaním tepelných vložiek.
• Rohy sú ponúkané v dvoch verziách: ako prvky vyrobené z lisovaných profilov alebo tlakom vstrekované prvky. Obe verzie umožňujú používať zalisovanie alebo kolíkovanie s použitím dvojzložkového lepidla Coralglue.
• Dverné prahy sa pripevňujú k rámu tak, aby ich bolo možné odobrať bez nutnosti vyskrutkovania iných dverných prvkov. Prahy sa prispôsobujú a montujú veľmi rýchlo a jednoducho.
• Do drážok vykonaných vo dvernom prahu sa montuje dvojité tesnenie: dovieracie a maskovacie na montážne skrutky. Tieto tesnenia je možné v prípade bežného opotrebenia ľahko vymeniť za nové.
• V oknách a dverách sa môžu používať systémové priečky na sklo.
• Technológia výroby konštrukcie je maximálne zjednodušená, aby doba prevedenia okien a dverí bola čo najkratšia.
• Na vykonanie väčšiny obrábacích prác je možné použiť prístrojové vybavenie (vŕtacie šablóny, lisy alebo vykrajovače). Všetky časti prístrojového vybavenia k systému MB-104 Passive sa nachádzajú v sekcii – Prístrojové vybavenie.
• Maximálne rozmery okenné